เมนูหลัก

ข่าวสาร

โครงการ“หลอมรวมใจมอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน“

แชร์

โครงการ“หลอมรวมใจมอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน“

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 คุณชาตรี สวนเกลี้ยง ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้องกวาง ขอความร่วมมือจากทางโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ“หลอมรวมใจมอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน“ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์และการดำเนินการ ร่วมกันกับทางโรงเรียนในการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีน้ำสะอาดในการอุปโภคและบริโภค รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีภาพกิจกรรม


0.55s. 0.75MB