เมนูหลัก

ข่าวสาร

มอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน และแสดงความยินดีกับผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ที่ผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง ผ่านการปฏิบัติงานในกองลูกเสือ และผ่านการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล

แชร์

⏰วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567⏰
นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ได้ให้เกียรติมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน และแสดงความยินดีกับผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ที่ผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง ผ่านการปฏิบัติงานในกองลูกเสือ และผ่านการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน มีสิทธิ์ใช้ผ้าผูกคอกิลเวลล์ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายธนวัฒน์ จันทะวงศ์, นางสาวกันติชา นันทะ, นางสาวปฐมาวดี ทิศป้อง, นางสาวพยอม เมฆอากาศภาพกิจกรรม


0.51s. 0.75MB