เมนูหลัก

ข่าวสาร

โครงการสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2567

แชร์

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2567
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ได้จัดโครงการสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย วิทยากร ปราชญ์ชาวบ้าน นายธีระวัฒน์ ต๊ะวิกา ต่อด้วยฐานกิจกรรมทั้งหมด 5 ฐานกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมออกได้-ใช้จ่ายเป็น, กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้, กิจกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพ, กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา(สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้), กิจกรรมธนาคารความดี และกิจกรรมกาดหมั้ว อ.ท.ร.พอเพียง ได้ฝึกทักษะชีวิต เพื่อส่งเสริมและสร้างเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดีภาพกิจกรรม


0.29s. 0.75MB