เมนูหลัก

ข่าวสาร

นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการสานฝันสู่อนาคต ประจำปีการศึกษา 2564 และมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

แชร์

นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการสานฝันสู่อนาคต ประจำปีการศึกษา 2564 และมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 ณ ลานธรรม 3 ส โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางภาพกิจกรรม


0.29s. 0.75MB