เมนูหลัก

ข่าวสาร - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
กองการศึกษา ประชุมหารือและติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ...ซึ่งทางโรงเรียนได้เปิดเรียนแบบ on-site ตามหลักสูตรสถานศึกษาฯไม่มีครูบุคลากรของโรงเรียนหรือนักเรียนที่เสี่ยงต่อการติดโรคโควิด 1920618 พ.ย. 64
โครงการสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 256522918 พ.ย. 64
รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง21212 พ.ย. 64
ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่หนึ่ง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ติดตาม ดูแล การฉีควัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุครบ 12 ปีบริบูรณ์ ณ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์21812 พ.ย. 64
เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 25642391 พ.ย. 64
การประชุมผู้แทนภาคี4ฝ่าย​ เพื่อพิจารณา​แผนดำเนินการเปิดภาคเรียนที่​ 2​ ปีการศึกษา​2564​ ภายใต้สถานการณ์​โรคโควิด-19​23225 ต.ค. 64
อบรมการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ23321 ก.ย. 64
การเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On-site)26116 ก.ค. 64
การขยายเวลางดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site ที่โรงเรียน19212 ก.ค. 64
ประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราว ด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่ 21-25 มิถุนายน 256422121 มิ.ย. 64
ประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราว ด้วยเหตุพิเศษ20521 มิ.ย. 64
สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-1920920 พ.ค. 64
ประกาศการปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔2786 พ.ค. 64
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง271925 ก.พ. 64
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา 23 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง29323 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง46429 ม.ค. 64
วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 9.30 น. เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลร้องกวางได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเบนซัลโคเนี่ยมคลอไรด์ (Benzalkonium Cloride) ห้องสร้อยสยาม ห้องสมุด ห้องน้ำอาคารประสิทธิศาสคร์ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด3246 ม.ค. 64
กิจกรรม Big Cleaning Day3125 ม.ค. 64
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ กิจกรรม English Fun Day37625 ธ.ค. 63
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยช่วงเย็น เวลา 18.00 น. พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดี พระเกียรติคุณและน้อมรำลึก3375 ธ.ค. 63
ลำดับที่ 301-320 | 16/17 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.32s. 0.75MB