เมนูหลัก

ข่าวสาร

นายอัศวิน วรรณจรรยา รองนายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง พร้อมด้วยนางสาวรุ่งอรุณ วันจา ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ให้การต้อนรับนางสาวเรียนนภา โกสิน และคณะทำงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ในโอกาสตรวจเยี่ยมสนามสอบ

แชร์

นายอัศวิน วรรณจรรยา รองนายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง พร้อมด้วยนางสาวรุ่งอรุณ วันจา ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ให้การต้อนรับนางสาวเรียนนภา โกสิน และคณะทำงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ในโอกาสตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ในวันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางภาพกิจกรรม


0.29s. 0.75MB