เมนูหลัก

ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ "สร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยสังคม นิยมความซื่อสัตย์ พัฒนาตนให้สำนึกต่อหน้าที่มีวินัย ห่างไกลจากยาเสพติด"1319 ส.ค. 66
ขอขอบคุณนายกสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดแพร่ โรงเรียนเทพนารี และพันเอกบุญนำ เทศัชบุตร ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเลขานุการสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดแพร่ ที่ให้การสนับสนุน วิทยากรในการจัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ1589 ส.ค. 66
ถวายเทียนพรรษาที่วัดวังหม้อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน22125 ก.ค. 66
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 10 ราย20124 ก.ค. 66
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนรู้สู่โลกกว้าง) ระดับอนุบาล ประจำงบประมาณ 2566 ณ ถ้ำผานางคอย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 20720 ก.ค. 66
นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 โครงการฝึกอบรมเพื่อสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดวังหม้อ18517 ก.ค. 66
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนรู้สู่โลกกว้าง) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 21956 ก.ค. 66
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนรู้สู่โลกกว้าง) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 31486 ก.ค. 66
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนรู้สู่โลกกว้าง) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 12005 ก.ค. 66
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนรู้สู่โลกกว้าง) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 ระดับชั้นอนุบาล 31765 ก.ค. 66
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนรู้สู่โลกกว้าง) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 615329 มิ.ย. 66
นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์ รุ่นที่ 1/256612720 มิ.ย. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ขอขอบคุณ ท่านอาจารย์มาลี มังกร และนักศึกษาฝึกงานวิชาชีพช่างตัดผมจากวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ที่มาบริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 - ป.622014 มิ.ย. 66
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 25662048 มิ.ย. 66
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง การปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 1-31351229 พ.ค. 66
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติในสถานศึกษา21426 พ.ค. 66
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ อย.น้อย จังหวัดแพร่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสักทอง โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่16625 พ.ค. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ให้กำลังใจคุณครูดารารัตน์ พรหมมินทร์ ที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านขอให้ปลอดภัยทั้งแม่และลูก15019 พ.ค. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักเรียนเนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 18919 พ.ค. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกัน Big Cleaning ก่อนเปิดภาคเรียน14519 พ.ค. 66
ลำดับที่ 61-80 | 4/12 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.33s. 0.50MB