เมนูหลัก

ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้ออ่านวันที่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เป็นโรงเรียนน้องใหม่ ในปีนี้ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2565 จำนวน 16 รายการ11915 ส.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ 3 โครงงานวิทยาศาสตร์13115 ส.ค. 65
วันพฤหัสบดี ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 "วันแม่แห่งชาติ" โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำนักเรียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12311 ส.ค. 65
เข้าร่วมขบวนแห่ “งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานสมโภชพระบรมธาตุช่อแฮ 16 ปี พระอารามหลวง32925 ก.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 256513310 ก.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ได้นำทีมสันทนาการ ช่วยงานเทศบาลตำบลร้องกวางในการนำกิจกรรมสันทนาการให้ผู้เข้าร่วมประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน อำเภอร้องกวาง1379 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาให้รับทุนการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25653476 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาให้รับทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕3816 ก.ค. 65
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลร้องกวาง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กประถมศึกษา ประจำปี 2565 เคลือบฟลูออไรด์วานิชน์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 64133 ก.ค. 65
รถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง (รถหกล้อ) ยางรั่วขณะรับนักเรียน มีคุณครูช่วยกันมารับเด็กๆเพื่อจะได้เรียนทันชั่วโมงเรียนเช้านี้2891 ก.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์169430 มิ.ย. 65
คณะตัวแทนจากสส.เอกการ ซื่อทรงธรรม ได้มอบสิ่งของให้กับทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่านสส.20629 มิ.ย. 65
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 25659129 มิ.ย. 65
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E.31428 มิ.ย. 65
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 256541527 มิ.ย. 65
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลร้องกวาง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กประถมศึกษา ประจำปี 2565 เคลือบฟลูออไรด์วานิชน์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – 3389223 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง แจ้งหยุดการเรียนการสอน กรณีพิเศษ16022 มิ.ย. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ขอขอบคุณ นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลร้องกวาง ผู้บริหารเทศบาลทุกท่าน และกองช่าง มาสำรวจและปรับปรุงระบบน้ำภายในโรงเรียน30414 มิ.ย. 65
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ประเทศไทย30114 มิ.ย. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ขอขอบคุณ ท่านอาจารย์มาลี มังกร และนักศึกษาฝึกงานวิชาชีพช่างตัดผม ที่มาบริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 - ป.637014 มิ.ย. 65
ลำดับที่ 61-80 | 4/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.11s. 0.50MB