เมนูหลัก

ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้ออ่านวันที่
พิธีถวายทานพระธาตุเจ้าเจดีย์สะหลีศิริรัตนมงคล เนื่องในวันทำบุญเฉลิมฉลองเสนาสนะ ครบรอบ 170 ปี วัดร้องเข็มและพิธีสมโภชน์พระธาตุเจ้าเจดีย์สะหลีศิริรัตนมงคลและเบิกเนตรหลวงพ่อพระพุทธสมปราถนา(กำลังแผ่นดิน)1428 พ.ย. 65
แจ้งกำหนดการปิด-เปิดเรียน ปีการศึกษา 2565 ด้วยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลร้องกวาง ขอแจ้งกำหนดการในการปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 และการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256560512 ต.ค. 65
นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง นางสาวลดาวัลย์ วัฒนาโกศัย ปลัดเทศบาลตำบลร้องกวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทุกท่าน ที่ให้โอวาทพร้อมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญ9410 ต.ค. 65
นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง นางสาวลดาวัลย์ วัฒนาโกศัย ปลัดเทศบาลตำบลร้องกวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทุกท่าน ที่ให้โอวาทพร้อมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน และมอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ปี 256512010 ต.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางได้รับรางวัลระดับประเทศ การประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน (เพชรสรภัญญ์)1302 ต.ค. 65
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ป. 4 - 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือ เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 12 ระดับประเทศประจำปี 2565 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช1302 ต.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางขอขอบพระคุณท่านนายกฯพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม และคณะผู้บริหารเทศบาลทุกท่านที่มาให้กำลังใจและขอบของฝากให้กับนักเรียน คณะครู10329 ก.ย. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ขอขอบคุณ คุณรำไพ ยอดสอน บ้านทุ่งศรี (ต้นเดื่อ) ที่นำขนมปังโดนัทแสนอร่อยมาเลี้ยงเด็กๆ ทุกคน12929 ก.ย. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ขอขอบคุณ ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทมหาชนจำกัด ทรู คอร์ปอเรชั่น และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอก ดิจิทัลที่มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน16427 ก.ย. 65
นักเรียนศึกษาดูงานสถานีตำรวจภูธรร้องกวาง ตามโครงการครูแดร์ ซึ่งมี ร.ต.อ.สมบัติ ชัยนันท์ รองผู้กำกับสืบสวนและปราบปราม ให้การต้อนรับในการศึกษาดูงานในครั้งนี้22515 ก.ย. 65
การอบรมการดำเนินการ 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยท่านวิทยากร คุณเพียงจิต ชำนาญ วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์1243 ก.ย. 65
พิธีมอบอาร์มแขนให้คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี2651 ก.ย. 65
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลร้องกวางนำโดยท่านนายกพิพัฒน์ซื่อ ทรงธรรมและคณะผู้บริหาร ไปศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินการของสระว่ายน้ำของโรงเรียนในสังกัด อบต.เตาปูน117929 ส.ค. 65
เข้าร่วมกีฬาสานสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสองเกมส์ ประจำปี 2565 วันที่ 15 สิงหาคม – 6 กันยายน พ.ศ. 256523422 ส.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ม.แม่โจ้ (หน่วยประสานงาน อพ.สธ.ม.แม่โจ้-แพร่ จ.แพร่)12522 ส.ค. 65
ผอ.อนิรุทธิ์ สมร ผอ.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร”การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง การวางระบบควบคุมภายใน16421 ส.ค. 65
ได้รับมอบหมายให้นำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 256511921 ส.ค. 65
เข้าร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-312818 ส.ค. 65
เข้าร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ13817 ส.ค. 65
พิธีการภาคค่ำวันแม่แห่งชาติ ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางเข้าร่วมพิธีฯจุดเทียนชัยถวาย11115 ส.ค. 65
ลำดับที่ 41-60 | 3/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.11s. 0.50MB