เมนูหลัก

เผยแพร่ผลงาน

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศระดับประเทศ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

แชร์

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศระดับประเทศ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เนื่องในงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน

1. เด็กหญิงชลธิชา รักษาศร   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
2. เด็กชายณภัทร โพธิ์อินทร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
3. เด็กชายภีรภัทร ชัยชมพู    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

 

ครูฝึกสอนและควบคุม

ครูธีรพงศ์ สายคำ

ครูวิชาเอกวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง

รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามเอกสารด้านล่างนี้คลิ๊กเพื่อเปิดหรือดาว์นโหลดเอกสาร
ไฟล์ที่ 1
ไฟล์ที่ 2
ไฟล์ที่ 3
ไฟล์ที่ 4
ไฟล์ที่ 5


ภาพกิจกรรม


0.27s. 0.75MB