เมนูหลัก

เผยแพร่ผลงาน

รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

แชร์

รางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ 10 จาก 73 ทีม ภาคเหนือ

กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เนื่องในงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561

วันที่ 8-10 กรกฏาคม 2561 ณ เทศบาลนครเเม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน

1. เด็กหญิงชลธิชา รักษาศร   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
2. เด็กชายณภัทร โพธิ์อินทร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
3. เด็กชายปรัตถกร ใจบาน    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

 

ครูฝึกสอนและควบคุม

ครูธีรพงศ์ สายคำ

ครูวิชาเอกวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง

รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามเอกสารด้านล่างนี้คลิ๊กเพื่อเปิดหรือดาว์นโหลดเอกสาร
ไฟล์ที่ 1


ภาพกิจกรรม


0.20s. 0.50MB