เมนูหลัก

ข่าวสาร

คณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วม โครงการการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปีงบประมาณ 2565

แชร์

วันที่ 2 กันยายน  พ.ศ. 2565

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้นำคณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วม โครงการการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ภาพกิจกรรม


0.12s. 0.50MB