เมนูหลัก

ข่าวสาร

พิธีมอบอาร์มแขนให้คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

แชร์

วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง จัดพิธีมอบอาร์มแขนให้คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนให้ดำเนินไปอย่างเป็นรูปธรรม โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย และสำนึกในความเป็นชาติไทย มีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ ตามกฎกติกาและหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถขยายผลกิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน อีกทั้งเป็นการให้กำลังใจคณะกรรมการสภานักเรียนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง และเสียสละเพื่อส่วนรวมต่อไปภาพกิจกรรม


0.37s. 0.50MB