เมนูหลัก

ข่าวสาร

วันที่ 15-19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 “สัปดาห์วิทยาศาสตร์” โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง

แชร์

วันที่ 15-19 สิงหาคม  พ.ศ. 2565 “สัปดาห์วิทยาศาสตร์”

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 15-19 สิงหาคม  พ.ศ. 2565  โดยมีกิจกรรมในแต่ละระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ วิธีการแก้ไขปัญหา และคิดอย่างเป็นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ภาพกิจกรรม


0.13s. 0.50MB