เมนูหลัก

ข่าวสาร

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เป็นโรงเรียนน้องใหม่ ในปีนี้ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2565 จำนวน 16 รายการ

แชร์

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เป็นโรงเรียนน้องใหม่ ในปีนี้ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2565 จำนวน 16 รายการ ถือว่าส่งเยอะที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งมา ได้รับการสนับสนุนจากท่านนายกฯพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรมและคณะผู้บริหารทุกท่านของเทศบาลตำบลร้องกวาง ที่สนับสนุนกิจการของโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหาร เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ และผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทุกคนของโรงเรียนต่างก็ทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ มุ่งมั่นตั้งใจ ฝึกซ้อมเตรียมตัวนักเรียนอย่างเต็มที่ ผลที่ได้รับจากการแข่งขันในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับประโยชน์หลายอย่างมากมายภาพกิจกรรม


0.17s. 0.50MB