เมนูหลัก

ข่าวสาร

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประจำปี 2565

แชร์

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำนักเรียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประจำปี 2565 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักการภารโรง แม่บ้าน ตลอดจนนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล1-3 และประถมศึกษาปีที่1-6 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางภาพกิจกรรม


0.33s. 0.75MB