เมนูหลัก

ข่าวสาร

กิจกรรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย (กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ)

แชร์

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางนำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านนายกพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม มาเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย (กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ) รวมถึงมอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่แสดงดนตรีและฟ้อนรำในพิธีเปิดคนละ 100 บาท จำนวน 21 คน ขอขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรี, ท่านที่ปรึกษา, ท่านเลขานุการ, ท่านผู้อำนวยการกองการศึกษาและนักวิชาการศึกษา ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ภาพกิจกรรม


0.29s. 0.75MB