เมนูหลัก

ข่าวสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ขอขอบคุณ นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลร้องกวาง ผู้บริหารเทศบาลทุกท่าน และกองช่าง มาสำรวจและปรับปรุงระบบน้ำภายในโรงเรียน

แชร์

วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ขอขอบคุณ นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลร้องกวาง ผู้บริหารเทศบาลทุกท่าน และกองช่าง มาสำรวจและปรับปรุงระบบน้ำภายในโรงเรียนภาพกิจกรรม


0.29s. 0.75MB