เมนูหลัก

ข่าวสาร

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา ปีการศึกษา 2565

แชร์

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธง ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทยทุกเช้าก่อนเข้าเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในด้านภาษาภาพกิจกรรม


0.27s. 0.75MB