เมนูหลัก

ข่าวสาร

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2565

แชร์

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

นายอนิรุทธิ์  สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง จัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ซึ่งกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี สามารถนำความรู้ และทักษะประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ภาพกิจกรรม


0.34s. 0.75MB