เมนูหลัก

ข่าวสาร

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ำ ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนทักษะการว่ายน้ำ

แชร์

วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ำ ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนทักษะการว่ายน้ำและการเอาชีวิตรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำรวมถึงส่งเสริมให้มีศักยภาพในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำในระดับต่างๆ ให้สูงขึ้นไป อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาพกิจกรรม


0.23s. 0.75MB