เมนูหลัก

ข่าวสาร

Big Cleaning 5ส โรงอาหารและลานอเนกประสงค์อนุบาล รวมถึงถนนภายในโรงเรียนให้สะอาด ไม่มีฝุ่น พร้อมเปิดเรียน

แชร์

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกัน Big Cleaning 5ส โรงอาหารและลานอเนกประสงค์อนุบาล รวมถึงถนนภายในโรงเรียนให้สะอาด ไม่มีฝุ่น พร้อมเปิดเรียน ในวันพรุ่งนี ทางโรงเรียนขอขอบคุณ เทศบาลตำบลร้องกวาง ที่สนับสนุนรถน้ำและเจ้าหน้าที่มา ณ ที่นี้ภาพกิจกรรม


0.54s. 0.75MB