เมนูหลัก

ข่าวสาร

นายอัศวิน วรรณจรรยา รองนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนนายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส"วันเทศบาล"ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น.

แชร์

นายอัศวิน วรรณจรรยา รองนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนนายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส"วันเทศบาล"ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการกำเนิดเทศบาลและเพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลและเพื่อให้บุคลากรเทศบาลมีความรัก ความผูกพันธ์ความสามัคคี อีกทั้งยังได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง รวมถึงภายในอาคารเรียนภาพกิจกรรม


0.15s. 0.50MB