เมนูหลัก

ข่าวสาร

"กิจกรรมฝากลูกไว้กับครู" เป็นกิจกรรมที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึงวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565

แชร์

"กิจกรรมฝากลูกไว้กับครู"

กิจกรรมฝากลูกไว้กับครู เป็นกิจกรรมที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึงวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ นักดาราศาสตร์ ห้องมอนเตสเซอรี่ ว่ายน้ำ ฟุตบอล ดนตรี สอนซ่อมเสริม (การอ่าน การเขียน ภาษาไทย) ภาษาจีน เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ และเปตองภาพกิจกรรม


0.14s. 0.50MB