เมนูหลัก

ข่าวสาร

เนื่องในวันพืชมงคล และกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้

แชร์

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

เนื่องในวันพืชมงคล และกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนภาพกิจกรรม


0.16s. 0.50MB